Известна хирургия на ухото

Известна хирургия на ухото

Ушната мида събира звуците, за да ги предаде на средното и вътрешното ухо. Тя няма пряко влияние върху слуха. На 5-годишна възраст завършва 98 % от развитието си. Възможно е обаче да има растеж в по-късна възраст поради загубата на гъвкавост на хрущялната структура и кожата.

Когато се погледне от противоположната страна на лицето, ушната мида е силно изпъкнала навън или е голяма, това се нарича изпъкнала деформация на ухото. За да се коригира този проблем, се извършва операция на издаденото ухо, наречена отопластика.


Можете да се свържете с нас за вашите въпроси.