Естетика на мъжкия нос

Естетика на мъжкия нос

Мъжката личност винаги е с по-силна позиция, неукротима, неразрушима и твърда, което се дължи на позицията ѝ в обществото. Когато към тази позиция добавим костеливото и мускулесто мъжко тяло, става ясно, че структурата на носа трябва да е малко по-твърда от тази на женския нос. Лицето има по-твърди линии и брадата подкрепя това положение. Запазването на естествените линии, когато е необходимо, а понякога дори не скриването на някои дефекти, е ключът към успеха в естетиката на мъжкия нос.

Разбира се, понякога правилата могат да бъдат разтеглени в съответствие с разумните желания на пациентите, но изключенията обикновено не нарушават правилото. Гърбът на носа има права линия, а върхът на носа е под ъгъл от 90-95 градуса. Мъжкият нос обикновено е малко по-голям. Той трябва да е подходящ за лицето и физическата структура. Разбира се, преди операцията се взема предвид образът, който лицето иска да види в себе си в огледалото. Но общите правила винаги се опитват да бъдат прилагани.


Можете да се свържете с нас за вашите въпроси.