Естествен нос

Естествен нос

Това е структура на носа, която създава напълно неопериран вид, като спазва пропорциите в анатомията на лицето. Нашият пациент не желае пропорциите на лицето да се променят тук.

Можете да се свържете с нас за вашите въпроси.